Týden diabetu

Před první návštěvou

Před pravidelnou ambulantní návštěvou

XVII. celostátní diabetologické sympózium 2017
Kongres FID - Dunajské sympozium v Praze

Lidé

Vedení

Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA

Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA

 • Funkce: vedoucí lékař Diabetologického centra VFN, 1. zástupce přednosty kliniky, vedoucí Laboratoří endokrinologie a metabolismu
 • Tel.: +420 224 962 957
 • E-mail: jan.skrha@lf1.cuni.cz
Doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.

Doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.

 • Funkce: zástupce vedoucího lékaře Diabetologického centra VFN, vedoucí lékař lůžkového oddělení D3, lékař specialista v oboru vnitřní lékařství a diabetologie
 • Tel.: +420 224 966 692 (Čt)
 • E-mail: mpra@lf1.cuni.cz
Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc, MBA

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc, MBA

 • Funkce: přednosta kliniky; vedoucí obezitologické skupiny a skupiny lékařské informatiky, lékař specialista v oboru vnitřní lékařství, diabetologie a endokrinologie
 • Tel.: +420 224 962 727
 • E-mail: svacinas@lf1.cuni.cz
Doc. MUDr. Tomáš Štulc, Ph.D.

Doc. MUDr. Tomáš Štulc, Ph.D.

MUDr. Milan Flekač, Ph.D.

MUDr. Milan Flekač, Ph.D.

 • Funkce: vedoucí lékař odborných ambulancí, lékař specialista v oboru vnitřní lékařství, diabetologie a endokrinologie
 • Tel.: +420 224 966 455
 • E-mail: milan.flekac@vfn.cz

Lékaři

MUDr. Kateřina Anderlová, Ph.D.

MUDr. Kateřina Anderlová, Ph.D.

MUDr. Eva Horová, Ph.D.

MUDr. Eva Horová, Ph.D.

MUDr. Hana Krejčí, Ph.D.

MUDr. Hana Krejčí, Ph.D.

MUDr. Jarmila Křížová, Ph.D.

MUDr. Jarmila Křížová, Ph.D.

MUDr. Ondřej Mikeš

MUDr. Ondřej Mikeš

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

MUDr. Tomáš Pelcl

MUDr. Tomáš Pelcl

MUDr. Šárka Svobodová, Ph.D.

MUDr. Šárka Svobodová, Ph.D.

MUDr. Jan Škrha, jr.

MUDr. Jan Škrha, jr.

MUDr. Jan Šoupal

MUDr. Jan Šoupal

MUDr. Pavel Trachta

MUDr. Pavel Trachta

MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D

MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D

Sestry

Bc. Eva Kábrtová

Bc. Eva Kábrtová

Michaela Fraňková

Michaela Fraňková

 • Funkce: diabetologická sestra
Jana Pacnerová

Jana Pacnerová

 • Funkce: diabetologická sestra
Naďa Pavlíčková

Naďa Pavlíčková

 • Funkce: diabetologická sestra
Hana Sedláková

Hana Sedláková

Jarmila Šindelková

Jarmila Šindelková

 • Funkce: diabetologická sestra

Kliničtí psychologové

Mgr. Bc. Karel Riegel

Mgr. Bc. Karel Riegel

Nutriční terapeut

Mgr. Martina Daňková

Mgr. Martina Daňková

Bc. Aneta Hásková

Bc. Aneta Hásková

 • Funkce: registrovaná nutriční terapeutka
 • Tel.: +420 224 962 915
 • E-mail: haskova@vstj.cz
Bc. Aneta Sadílková

Bc. Aneta Sadílková

 • Funkce: registrovaná nutriční terapeutka
 • Tel.: +420 224 965 721
 • E-mail: sadilkova@vstj.cz

Instruktoři pohybové aktivity

Mgr. Daniela Hillayová (VŠTJ MEDICINA PRAHA, o.s.)

Mgr. Daniela Hillayová (VŠTJ MEDICINA PRAHA, o.s.)

 • Funkce: vedoucí pražského rekondičního centra VŠTJ MEDICINA PRAHA
 • Tel.: +420 224 965 721
 • E-mail: hillayova@vstj.cz
Mgr. Ondřej Kádě (VŠTJ MEDICINA PRAHA, o.s.)

Mgr. Ondřej Kádě (VŠTJ MEDICINA PRAHA, o.s.)

 • Funkce: odborný pracovník, koordinátor výzkumných projektů v rekondičním centru VŠTJ Medicina Praha
 • Tel.: +420 224 965 721
 • E-mail: kade@vstj.cz

Poslední změna: 4. ledna 2016
© 2013–2019 Aleš Krupička