VŠTJ MEDICINA PRAHA
Login:    Heslo:      registrace
Praha, SalmovskáPraha, Gymnázium Na Vítězné plániCeské BudějovicePlzeňTachovRC Ostrov nad Ohří
sobota, 19. ledna 2019, svátek má Doubravka

Vzdělávání

Cvičitel pohybových aktivit se zaměřením na civilizační onemocnění

V roce 2017 se kurz Cvičitel pohybových aktivit se zaměřením na civilizační onemocnění nebude konat. Na kurz v roce 2018 se můžete předběžně registrovat zde.

Zde se registrujte na akreditační kurz

vzdělávací kurz akreditovaný ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 021/2015-50

Rozsah kurzu

Kurz probíhá v rozsahu 150 hodin (teoretická část 100 hodin + praktická část 50 hodin). Na základě závěrečného osvědčení je možné získat živnostenské oprávnění k poskytování tělovýchovných služeb.

Charakteristika

Kurz je zaměřen především na pohybovou aktivitu osob s civilizačním onemocněním jako je obezita, cukrovka, vysoký krevní tlak, ischemická choroba srdeční či osteoporóza. Výskyt těchto onemocnění stoupá, aktivní léta seniorů se prodlužují. Ve fitness centrech se již setkáváme nejen se „zdravými“ sportovci, ale i s klienty, kteří potřebují přizpůsobit pohybovou aktivitu svému aktuálnímu zdravotnímu stavu. Absolvent kurzu obdrží závěrečné osvědčení "Instruktor zdravotní tělesné výchovy". Měl by být schopen odborně poradit a sestavit správný tréninkový plán pro dané onemocnění, určit rizika a předcházet jim.

Místo konání

Praha: Rekondiční centrum VŠTJ Medicina Praha, Salmovská 5, Praha 2

Garant kurzu

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Odborný asistent na III. Interní klinice 1. LF UK a VFN Praha. 15 let se věnuje obezitologii, v posledních 10 letech se zaměřením na pohybovou aktivitu. Atestace z interního lékařství I. st., endokrinologie a tělovýchovného lékařství. Je členem revizní komise České obezitologické společnosti. Od r. 2006 je předsedou VŠTJ Medicina Praha, která organizuje pohybové aktivity pro různé skupiny lidí s civilizačními onemocněními (obezita, vysoký krevní tlak, cukrovka, senioři, aj.).

Přednášející

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D.MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D.
Mgr. Karel RiegelMgr. Karel Riegel PhDr. Bc. Natálie KoubkováPhDr. Bc. Natálie Koubková

Cena

10 990 Kč

Studenti VŠ a členové nutriční sekce ČAS mají slevu 1000 Kč (slevy se nesčítají). Částku je možno rozdělit po dohodě do třech splátek.

Termín

V roce 2017 se kurz Cvičitel pohybových aktivit se zaměřením na civilizační onemocnění nebude konat. Na kurz v roce 2018 se můžete předběžně registrovat zde.

Vstupní požadavky uchazeče

 • věk nad 18 let
 • ukončené středoškolské vzdělání
 • všeobecný přehled z biologie

Teoretická část (100 hodin)

 • funkční anatomie, fyziologie zátěže
 • základy sportovního tréninku
 • specifika pohybové aktivity u osob s civilizačním onemocněním (obezita, diabetes, hypertenze, ISCH, osteoporóza, aj.)
 • preskripce pohybové aktivity k danému civilizačnímu onemocnění
 • výživa a psychologie

Praktická část (50 hodin)

 • základy posilování, strečinku, aerobního cvičení
 • praktická cvičení v posilovně s využitím vlastní váhy těla, strojů, fitness pomůcek
 • organizace a vedení individuálních i skupinových fitness lekcí se zaměřením na jednotlivá civilizační onemocnění
 • měření krevního tlaku, glykémie, složení těla
 • rozbor anamnéz + preskripce pohybové aktivity
 • první pomoc

Závěrečná zkouška

Požadavky pro přijetí ke zkoušce

 1. docházka na teoretickou část kurzu v rozsahu min. 80 %
 2. splnění 50 hodin praktické části kurzu
 3. odevzdání seminární práce min. 14 dní před zkouškou

Obsah zkoušky

Část teoretická

 1. Písemná zkouška: formou testu
 2. Ústní zkouška: rozbor seminární práce – kazuistiky, jedna otázka z tématických okruhů

Část praktická

 1. Praktické cvičení v posilovně (ověření znalostí funkční anatomie + správná technika posilování a strečinku)

Bližší informace

Mgr. Bc. Jana Zajíčková
jana.zajickova@vstj.cz
tel.: 777 715 623

Přihlášky

 • Předběžná registrace zde

Zde se registrujte na akreditační kurz