VŠTJ MEDICINA PRAHA
Login:    Heslo:      registrace
Praha, SalmovskáPraha, Gymnázium Na Vítězné plániCeské BudějovicePlzeňTachovRC Ostrov nad Ohří
úterý, 20. listopadu 2018, svátek má Nikola

Vzdělávání

Cvičitel pohybových aktivit se zaměřením na civilizační onemocnění

Zde se registrujte na akreditační kurz

vzdělávací kurz akreditovaný ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 089/2011-50-A

Leták na akreditační kurz Cvičitel pohybových aktivit se zaměřením na civilizační onemocnění.

Rozsah kurzu

Kurz probíhá v rozsahu 150 hodin (teoretická část 100 hodin + praktická část 50 hodin). Na základě závěrečného osvědčení je možné získat živnostenské oprávnění k poskytování tělovýchovných služeb.

Charakteristika

Kurz je zaměřen především na pohybovou aktivitu osob s civilizačním onemocnění jako je obezita, cukrovka, vysoký krevní tlak, ischemická choroba srdeční či osteoporóza. Výskyt těchto onemocnění stoupá, aktivní léta seniorů se prodlužují. Ve fitness centrech se již setkáváme nejen se „zdravými“ sportovci, ale právě i s klienty, kteří potřebují přizpůsobit pohybovou aktivitu svému aktuálnímu zdravotnímu stavu. Absolvent kurzu by měl být schopen odborně poradit a sestavit správný tréninkový plán pro dané onemocnění, určit rizika a předcházet jim.

Místo konání

Praha: Rekondiční centrum VŠTJ Medicina Praha, Salmovská 5, Praha 2

Garant kurzu

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

- odborný asistent na III. Interní klinice 1. LF UK a VFN Praha. 15 let se věnuje obezitologii, v posledních 10 letech se zaměřením na pohybovou aktivitu. Atestace z interního lékařství I. st., endokrinologie a tělovýchovného lékařství. Je členem revizní komise České obezitologické společnosti. Od r. 2006 je předsedou VŠTJ Medicina Praha, která organizuje pohybové aktivity pro různé skupiny lidí s civilizačními onemocněními (obezita, vysoký krevní tlak, cukrovka, senioři, aj.)

Přednášející

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D.MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D.
PhDr. Klára Daďová, Ph.D.PhDr. Klára Daďová, Ph.D. Bc. Daniela HillayováBc. Daniela Hillayová
PhDr. Agnieszka Dudová, Ph.D.PhDr. Agnieszka Dudová, Ph.D. Bc. Aneta SadílkováBc. Aneta Sadílková
PhDr. Petr Šťastný, Ph.D.PhDr. Petr Šťastný, Ph.D.

Cena

10 900 Kč

Termín

5 víkendů (SO-NE 8-18)
leden – červen 2015 (vždy první víkend v měsíci)
praxe v rekondičním centru

 • 10. - 11. ledna 2015
 • 7. - 8. února 2015
 • 7. – 8. března 2015
 • 4. – 5. dubna 2015
 • 25. – 26. dubna 2015

Vstupní požadavky uchazeče

 • věk nad 18 let
 • ukončené středoškolské vzdělání
 • všeobecný přehled z biologie

Obsah kurzu

Program akreditačního kurzu Cvičitel pohybových aktivit se zaměřením na civilizační onemocnění.

Teoretická část (100 hodin)

 • funkční anatomie, fyziologie zátěže
 • základy sportovního tréninku
 • specifika pohybové aktivity u osob s civilizačním onemocněním (obezita, diabetes, hypertenze, ISCH, osteoporóza, aj.)
 • preskripce pohybové aktivity k danému civilizačnímu onemocnění
 • výživa a psychologie

Praktická část (50 hodin)

 • základy posilování, strečinku, aerobního cvičení
 • praktická cvičení v posilovně s využitím strojů, fitness pomůcek, s vlastní váhou těla
 • organizace a vedení fitness lekcí se zaměřením na jednotlivá civilizační onemocnění (individuální i skupinové lekce)
 • měření krevního tlaku, glykémie, složení těla
 • rozbor anamnéz + preskripce pohybové aktivity
 • první pomoc

Závěrečná zkouška

Požadavky pro přijetí ke zkoušce

 1. docházka z teoretické části kurzu v rozsahu min. 80 %
 2. splněno 50 hodin praktické části kurzu
 3. odevzdání seminární práce min. 14 dní před zkouškou

Obsah zkoušky

Část teoretická

 1. Písemná zkouška: formou testu
 2. Ústní zkouška: rozbor seminární práce – kasuistiky, jedna otázka z tématických okruhů

Část praktická

 1. Praktické cvičení v posilovně (ověření znalostí funkční anatomie + správná technika posilování a strečinku)

Bližší informace

PhDr. Klára Daďová, Ph.D.
dadova@vstj.cz
tel.: 604 442 535

Přihlášky

Zde se registrujte na akreditační kurz