Individuální čtyřměsíční program kardiovaskulární rehabilitace

Program

Individuální čtyřměsíční program kardiovaskulární rehabilitace

Program je určen pro osoby s kardiovaskulárním onemocněním. Program zahrnuje: - Zapůjčení krokoměru Garmin - 25 hodin pohybové aktivity - 6 konzultací s nutričním terapeutem/fyzioterapeutem (vstupní, čtyři průběžné, výstupní) - Vstupní a výstupní měření tělesného složení na přístroji InBody - Deníček pro zápis jídelníčku a pohybové aktivity - Zátěžové vyšetření - spiroergometrie na začátku a na konci programu

Přihláška
Kdy: 26. 10. 2017 – 1. 12. 2027
Přihlášených: 0

Obsah programu

    V ceně programu je zapůjčení krokoměru Garmin pro monitoraci pohybové aktivity, 25 hodin pohybových aktivit pod dohledem instruktorů v rekondičním centru Salmovská. Dále zahrnuje vstupní a výstupní měření tělesného složení na přístroji InBody, poměru svalové a tukové hmoty, obsahu vody apod. Kurz obsahuje také 6 konzultací (první vstupní, čtyři průběžné a poslední výstupní), pod vedením odborného pracovníka (vedoucího programu) - nutričního terapeuta/fyzioterapeuta. Cílem konzultací je naučit vás plánovat svůj jídelníček v závislosti na vašem zdravotním stavu, potřebách a možnostech, nastavit vhodnou pohybovou aktivitu a provádět ji správně. Pohybové aktivity jsou plánovány s ohledem na přidružená onemocnění a stav kardiovaskulárního systému - plánujete dle vašich časových možností. Konzultace si plánujete a domlouváte s vedoucím programu individuálně na základě vašich průběžných výsledků a potřeb. Během celého programu budete v kontaktu s vedoucím programu, na kterého se můžete kdykoliv s důvěrou obracet. První měsíc programu - vstupní měření tělesného složení, monitorace fyzické aktivity prostřednictvím zapůjčeného krokoměru Garmin, zápis jídelníček a domluva prvních změn s nutričním terapeutem, vstupní zátěžové vyšetření (spiroergometrie), stanovení cílů Druhý a třetí měsíc programu - zahájení pravidelného cvičení v pod dohledem instruktorů v Rekondičním centru, zapojení mírného odporového cvičení, konzultace jídelníčku, monitorace kroků Čtvrtý měsíc - cvičení, monitorace kroků, konzultace jídelníčku, výstupní měření tělesného složení, výstupní zátěžové vyšetření, zhodnocení programu a návrh dalšího postupu

Cena

  • 3800 Kč (950 Kč/měsíc)

Cena nezahrnuje:

  • Členské příspěvky (1. rok) 110 Kč
  • Členské příspěvky (2. a další rok) 200 Kč
  • Karta VŠTJ 50 Kč

Odborní garanti programu:

MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D., MUDr. Martin Matoulek, Ph.D., MUDr. Ondřej Mikeš - před zařazením nutná osobní konzultace v konzultačních hodinách - viz rozpis volných konzultací RC Salmovská/Faustův dům. Do poznámek v předběžné přihlášce uveďte, prosím, kardiovaskulární onemocnění, které máte (např. infarkt myokardu, kardiostimulátor apod.)

Informace